Welke verzekeringen zijn er?

Om een compleet verhaal over verzekeringen te presenteren, wordt hier een overzicht gegeven van gangbare verzekeringen. Deze zijn onderverdeeld in verplichte verzekeringen en vrijwillig af te sluiten verzekeringen. Let wel op dat de verplichting enkel geldt voor particulieren, voor ondernemers kunnen andere regels gelden. Daarnaast moet u natuurlijk altijd uw eigen voorwaarden bekijken om achter de voor u geldende dekking te komen.

Verplichte verzekeringen

Een aantal verzekeringen zijn verplicht voor iedereen. In Nederland kennen we voor particulieren twee verplichte verzekeringen: de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM-verzekering) en de zorgverzekering.

Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Deelnemen aan het verkeer brengt grote risico’s met zich mee. Stelt u zich voor: een ongelijk waarbij u, zonder schuld te hebben, met enorme schade opgezadeld wordt. Of nog erger, met (blijvend) letsel. Waar kunt u deze schade verhalen? Heeft de andere betrokkene wel genoeg geld om uw schade te dekken?

Scenario’s als dit moeten voorkomen worden. Hiervoor is er de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen of WAM-verzekering. De WAM-verzekering is verplicht voor bezitters van een auto of bromfiets. Deze verzekering dekt de schade die u maakt bij een ander, bijvoorbeeld bij een aanrijding. De reden tot verplichting komt voort uit de mogelijkheid dat u schade die u maakt financieel niet kunt dekken. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de torenhoge kosten bij blijvend letsel met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Schade aan uw auto, daar is een verzekering voor

Voor uw auto zijn ook uitgebreidere verzekeringen beschikbaar. Grofweg bestaat er de mogelijkheid om te verzekeren tegen schade ten gevolge van externe factoren (beperkt casco), en daarnaast ook nog schade die door uzelf gemaakt wordt (volledig casco). Deze verzekeringen zijn niet verplicht. De verplichting geldt enkel voor het deel dat de wettelijke aansprakelijkheid dekt.

Zorgverzekering

In een maatschappij als die van ons, is het niet wenselijk om mensen die zorg nodig hebben deze te ontzeggen. Daarom doen we dit ook niet, we kunnen mensen immers niet laten sterven op de stoep. Toch gaat dit niet vanzelf, aangezien deze zorg wel betaald moet worden. Hoe zit dat wanneer iemand niet over de financiële middelen beschikt om deze zorg te betalen, maar deze wel nodig heeft?

In Nederland hebben we hier iets op bedacht. Het idee is om een aantal essentiële behandelingen verplicht te laten verzekeren. Deze zijn ondergebracht in het basispakket. Zo kan het nooit voorkomen dat iemand niet verzekerd is voor een noodzakelijke behandeling (noodzakelijk is hier natuurlijk een discussiepunt).

Daarnaast kunnen ook de kosten voor niet-essentiële zorg verzekerd worden. Deze behandelingen zijn ondergebracht in zogeheten aanvullende pakketten. Deze pakketten zijn niet verplicht. Dit geldt alleen voor de basisverzekering.

Vrijwillige verzekeringen

Voor particulieren geldt dat de overige verzekeringen niet verplicht afgesloten hoeven te worden. U kunt zich dan ook afvragen of u hier goed aan doet. Hieronder een kort overzicht van een aantal niet verplichte verzekeringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Stel u raakt arbeidsongeschikt, hoe vangt u dan het hieruit volgende verlies van inkomen op? Hiervoor kunt u zich uiteraard weer verzekeren, dit heet dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of kortweg AOV. Deze verzekering keert uit wanneer u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Een AOV is in de regel vooral interessant voor ondernemers en ZZP'ers. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering, in tegenstelling tot werknemers.

De precieze definitie die gehanteerd wordt voor arbeidsongeschiktheid hangt af van zowel de verzekeraar als het door u gekozen pakket. In de regel kunt u maximaal zo'n 80% van uw inkomen overeenkomen als verzekerd bedrag. Verder geldt dat de uitkering van de verzekering afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid, oftewel de mate waarin u afgekeurd bent (bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt). Slechts dit deel van het verzekerde bedrag wordt dan ook uitgekeerd.

Er bestaat ook nog de optie om te verzekeren met een bepaalde drempel. Dan spreekt u af dat er pas vanaf bijvoorbeeld 20% arbeidsongeschiktheid uitgekeerd wordt. Dit resulteert dan weer in een lagere premie, terwijl dit een gevolg is dat u best zelf op kunt vangen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een ongeluk zit in een klein hoekje... Maar de gevolgen kunnen daarentegen wel erg groot zijn. Schade die ontstaat door uw schuld, of beter gezegd: waar u aansprakelijk voor bent, kunt u verzekeren binnen de aansprakelijkheidsverzekering particulieren of AVP.\

Het gaat dus om schade die u maakt bij een ander. Let op dat niet altijd alle schade verzekerd is. Dit verschilt per verzekering. Ook is er onderscheid in wie er verzekerd is. Zo zijn er bijvoorbeeld dekkingen voor alleenstaanden of voor het hele gezin.

Levens- en overlijdensverzekering

Hieronder vallen alle verzekeringen die verbonden zijn aan het in leven zijn van de verzekerde In grote lijnen zijn er twee typen te benoemen: de levensverzekering en de overlijdensverzekering.

Een levensverzekering kunt u afsluiten om een bepaald bedrag te ontvangen op een vooraf afgesproken datum, op voorwaarde dat u op deze datum in leven bent. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken als een aanvulling op uw pensioen.

Omdat niet iedereen die zo een verzekering afsluit nog in leven is op de door hen afgesproken datum, zal er in verhouding meer geld betaald worden aan de verzekering dan dat er uitgekeerd hoeft te worden (een aantal mensen is immers overleden). Hierdoor is er meer geld beschikbaar voor de groep die nog wel in leven is. Ditzelfde systeem wordt toegepast bij pensioenen.

De tweede variant is een overlijdensverzekering. Deze keert geld uit aan uw nabestaande(n) als u komt te overlijden. Dit biedt bijvoorbeeld zekerheid wanneer u kostwinnaar bent. Ook kan dit belangrijk zijn als u openstaande schulden hebt, zoals bijvoorbeeld een hypotheek op uw huis. Het geld kan dan gebruikt worden om deze af te lossen en uw nabestaande(n) te ontlasten.

Opstal- en inboedelverzekering

Een opstalverzekering dekt schade aan uw huis en alles wat hieraan vast zit. Dit in tegenstelling tot een inboedelverzekering, welke schade aan uw inboedel dekt afhankelijk van de oorzaak. Standaard verzekeringspakketten dekken schade als gevolg van bijvoorbeeld brand en storm. Let altijd goed op wat volgens de verzekeraar onder de inboedel valt, geld wat u in huis hebt zal bijvoorbeeld niet meeverzekerd zijn.

Als u een koophuis hebt met een hypotheek bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De hypotheekverstrekker eist dit omdat uw huis het onderpand vormt voor het door u geleende geld.

Rechtsbijstandverzekering

Door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kunt u uw risico door juridische procedures afdekken. U krijgt dan bijstand in bijvoorbeeld rechtzaken. In de regel wordt u bijgestaan door juristen van de verzekeraar.

Gerechtelijke procedures kunnen erg duur zijn…

Reisverzekering

Een reisverzekering biedt dekking voor narigheden wanneer u op reis bent. Wordt bijvoorbeeld uw bagage gestolen of wordt u ziek, dan kunt u een beroep doen op uw reisverzekering. Reisverzekeringen zijn in te delen in twee categorieën: kortlopend reisverzekeringen en doorlopendende reisverzekeringen.

Kortlopende reisverzekeringen sluit u in principe af voor één enkele vakantie. U betaalt eenmalig een bedrag waarmee u verzekerd bent tijdens uw vakantie. Als u vaker op reis of op vakantie gaat kunt u overwegen om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Hiervoor betaalt u een periodieke premie, maar dan bent u wel tijdens al uw reizen verzekerd.

De dekking van een reisverzekering omvat meestal standaard uw bagage tot een vastgesteld bedrag. Daarnaast worden uw kosten vergoed bij ziekte of een ongeval. U kunt de verzekering vaak uitbreiden met een annuleringsverzekering. Deze keert bij reservering een deel van uw kosten uit. De grootte van dit deel wordt bepaald door de tijd tussen het annuleren en de reserveringsdatum, hoe korter deze tijd, hoe minder u terug zult krijgen.

Uitvaartverzekering

We eindigen dit overzicht met de uitvaartverzekering. Het is voor de meeste mensen wel duidelijk wat deze verzekering afdekt, het spreekt namelijk redelijk voor zich. Als de verzekerde komt te overlijden wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvaart en gerelateerde zaken.

Het bedrag dat beschikbaar komt kunt u zelf "kiezen" bij het afsluiten van de uitvaartverzekering. Hiermee wordt vervolgens de verzekeringspremie bepaald. Mensen kiezen een uitvaartverzekering om hun nabestaande(n) niet financieel te belasten met de uitvaart.

Tags: 

Gerelateerde artikelen

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.