Hypotheekvormen, welke zijn er?

Nu we bekend zijn met wat een hypotheek is en hoe hypotheekrente-aftrek en eigenwoningforfait werken is het tijd om de verschillende varianten eens onder de loep te nemen. Door de jaren heen zijn er veel verschillende typen hypotheken geweest. Er zijn hoofdzakelijk twee variabelen waarmee gespeeld kan worden: de periodieke aflossing en de rente. Deze bepalen samen de totale maandelijkse lasten. Ik zal hier echter niet alle mogelijke vormen behandelen, omdat het er simpelweg teveel zijn. Daarom enkel de bekendste (en belangrijkste) hypotheken.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige variant. De aflossing is over de gehele looptijd constant waardoor de restschuld lineair afneemt vanaf de beginschuld tot nul.

Opbouw maandlasten lineaire hypotheek
Omdat de te betalen rente een percentage van de restschuld bedraagt, neemt ook deze lineair af over de looptijd bij de lineaire hypotheekvorm. De totale periodieke lasten, gegeven door de som van de aflossing en de rente, nemen hierdoor ook af met de tijd. Met een lineaire hypotheek is de hypotheekrente aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïtaire hypotheek (of: annuïteitenhypotheek) is de meest voordehandliggende optie. Hierbij is niet de aflossing, maar de totale periodieke last constant.

Opbouw maandlasten annuïteitenhypotheek
Dit betekent dat u in de eerste jaren, wanneer de schuld en daarmee de rente nog relatief hoog zijn, weinig aflost. In de laatste jaren is het omgekeerde waar wanneer u kiest voor een annuïtaire hypotheekvorm. Er wordt dus gemiddeld gezien later in de looptijd afgelost. Dit betekent dat de restschuld van een annuïtaire hypotheek langer hoog blijft, waardoor dit over de gehele looptijd gezien wat duurder is dan een lineaire hypotheek. Ook bij een annuïteitenhypotheek is de hypotheekrente aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Met deze logica is nog een hypotheekvorm af te leiden. Het is namelijk ook zo te plannen dat niet de som van de rente en de aflossing maandelijks gelijk is, maar de som van de netto kosten. Hierin worden dan ook de hypotheekrente-aftrek en eigenwoningforfait maandelijks meegenomen. Omdat de hypotheekrente-aftrek afneemt naarmate de rente afneemt (dus naarmate u meer afbetaalt), zal de netto maandlast gedurende de looptijd stijgen als hier niet voor gecorrigeerd wordt. Daarom lijkt het logisch deze mee te nemen in de hypotheekberekening.

Spaar- en beleggingshypotheek

Dit type hypotheek volgt een compleet andere weg. In plaats van af te lossen tijdens de looptijd, wordt het geld voor u gespaard of belegd. Het is dan de bedoeling om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. Deze hypotheken hebben hun populariteit te danken aan de hypotheekrente-aftrek. Omdat de schuld gedurende de gehele looptijd maximaal blijft, is de rente en daarmee de aftrek ook maximaal. Tegenwoordig komt u met dit soort hypotheken niet meer in aanmerking voor hypotheekrente-aftrek. Vergeet daarnaast ook niet het risico dat u loopt als bijvoorbeeld het beleggen niet volgens plan verloopt. Dan kunt u zomaar met een forse restschuld zitten na de looptijd van de hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al, u lost niets af. U betaalt alleen rente, en kunt zelf beslissen of u spaart of belegt om de hypotheek af te kunnen lossen aan het einde van de looptijd. U kunt er dus ook voor kiezen om helemaal geen vermogen op te bouwen tijdens de hypotheekduur, afhankelijk van uw afspraken met de hypotheekverstrekker. Ook met deze hypotheekvorm komt u niet meer in aanmerking voor hypotheekrente-aftrek.

Beste hypotheek

Uit het bovenstaande verhaal concluderen we dat, wanneer een nieuwe hypotheek afgesloten wordt, de annuïtaire en lineaire hypotheek het voordeligst zijn. Hiervan is namelijk de rente 30 jaar lang aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Dit maakt dat andere hypotheekvormen eigenlijk niet meer interessant zijn voor mensen die een nieuwe hypotheek af willen sluiten. Berekenen nu zelf wat voor u de beste hypotheekvorm is.

Lees verder...

Tags: 

Gerelateerde artikelen

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.