Risico's van sparen en beleggen

Nu enige kennis is verworven over de mogelijkheden tot sparen en beleggen is het tijd om te gaan kiezen. U zult voor uzelf na moeten gaan wat het beste bij u past. Hierbij staat de volgende vraag centraal:

“Neem enkel risico’s met geld dat u kunt missen”

Het bovenstaande dient als waarschuwing, u zult niet de eerste zijn die geld verliest, en ook zeker niet de laatste.

Depositogarantiestelsel

Stel u hebt één of meerdere rekeningen bij een bank. Wanneer uw bank failliet gaat bent u in principe uw geld kwijt. Om het risico enigszins te beperken bestaat er een collectief om financiële klappen op te vangen: het depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert dat u maximaal € 100.000 van het geld op uw spaar- en betaalrekeningen terugkrijgt per bank. Kijk wel uit voor dochterbedrijven van grote financiële instellingen. Die tellen in dit geval als één bank. Ook is het niet zo dat alle banken hierbij aangesloten zijn, controleer dit dus altijd zorgvuldig.

Risicowijzer beleggen

Om beleggers inzicht te geven in het risico dat zij lopen (nemen), is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Risicowijzer opgesteld. In de woorden van de AFM:

“De risicowijzer geeft het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement. De gestandaardiseerde grafische weergave in een wijzer geeft consumenten meer houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die worden gebruikt.”


Het is daarom in alle gevallen aan te raden om de risicowijzer te raadplegen wanneer u overweegt om een beleggingsproduct aan te schaffen.

Slim sparen?

Het klassieke plaatje dat hoort bij sparen is dat door rente op rente het bedrag op blijft lopen en uw vermogen snel vermeerdert. De vraag rest alleen of dit wel zo zuiver is. Het verschijnsel van rente op rente is weergegeven in de onderstaande figuur.

We zien hier duidelijk de exponentiële groei in werking, te herkennen aan de vorm van het verband. Maar helaas is dit niet de gehele waarheid, er moet namelijk ook belasting betaald worden over het vermogen. Daarnaast is er nog de inflatie die roet in het eten gooit. Over het vermogen boven € 21.139,- moet 1,2% vermogensrendementheffing afgedragen worden. Dit is gebaseerd op een rendement van 4% waarvan 30% afgedragen dient te worden (ook al is dit al een tijdje niet realistisch meer).

Hier komt nog eens bij dat de inflatie de afgelopen jaren fors geweest is, waardoor het netto spaarrendement, gedefinieerd als:

netto spaarrendement = spaarrente - inflatie - heffing


dus fiks lager uitgevallen is dan het rooskleurige plaatje dat bij veel mensen speelt. Een realistischer beeld kan geschetst worden aan de hand van een analyse van data van de afgelopen jaren. Hier is het netto spaarrendement berekend aan de hand van de bovenstaande formule:

Het is duidelijk dat het netto rendement helemaal geen mooi stijgend verloop laat zien, er is zelfs sprake van een negatief rendement over deze periode (gemiddeld ca. -0,63% per jaar). Met de rentestanden van de afgelopen jaren was sparen dus niet zo succesvol.

Dus, sparen of beleggen?

Voor dat we over een keuze na kunnen denken moeten we eerst weten hoe het gesteld is met de rendementen van aandelen en obligaties. Volgens Dimson, Marsh & Staunton lagen deze op respectievelijk 7,9% en 4,5% per jaar (periode 1900-2012). Voor sparen was dit in diezelfde periode 3,6% per jaar. Let wel op dat aan het beleggen in fondsen in de regel extra kosten verbonden zijn.

Uiteindelijk is het aan u of u voor sparen of toch voor een beleggingsvorm kiest. U kunt bij het maken van deze keuze onder andere kijken naar:

  • Voor welke termijn wilt u sparen of beleggen? Over langere tijd gezien dijen de fluctuaties in beleggingen enigszins uit, wat leidt tot een positieve trend. Een langere periode biedt dus ruimte voor een groter risico. Voor de korte termijn is sparen de veiligere optie. Onder langer termijn wordt hier minimaal 10 jaar verstaan.
  • Welk risico bent u bereid te nemen? Meer risico geeft in de regel ook grotere mogelijkheden qua rendement. Maar kunt u nog wel slapen ’s nachts?
  • Voor welk doel bouwt u het vermogen op? Is het rendement van een spaarrekening hiervoor niet voldoende?
  • Hoeveel energie bent u bereid te steken in het proces? Handelen in aandelen vereist meer kennis, kunde en arbeid en is daarom niet voor iedereen weggelegd. Uiteindelijk bestaat er geen makkelijke manier om snel rijk te worden.

U hoeft natuurlijk niet strict te kiezen voor één van beiden. Een combinatie van sparen en beleggen is namelijk ook een degelijke optie. Zo kiest u voor een bepaalde zekerheid (t.o.v. puur beleggen) terwijl het verwachte rendement in zijn geheel toch hoger ligt (dan bij enkel sparen).

Terug naar huis

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.