Rijstijlafhankelijke WA autoverzekering

Met de technologieën van tegenwoordig wordt het alsmaar gemakkelijker om gegevens te verzamelen. Zo beginnen ook verzekeraars in te zien. Het huidige systeem voor de premiebepaling van autoverzekeringen is reeds gebaseerd op een risicoprofiel; er wordt namelijk gekeken naar bijvoorbeeld de leeftijd van de bestuurder en het soort auto. Verzekeraars beschikken over een jarenlange geschiedenis aan schadegevallen en kunnen relatief eenvoudig nagaan of een bepaald model auto hier vaker bij betrokken was (oorzaak hiervoor is dat sommige modellen nou eenmaal populairder zijn bij een doelgroep die risico-voller rijdt).

Een relatief nieuwe trend is om het verzamelen van gegevens uit te breiden. Niet langer wordt alleen data verzameld bij het aanvragen van een verzekering, maar ook gaandeweg kan dit aangevuld worden. Hiermee is het mogelijk om een nauwkeuriger en zelfs dynamisch risicoprofiel te vormen voor een individu. Omdat risico centraal staat in verzekeren, zijn dit soort methoden natuurlijk erg aantrekkelijk voor verzekeraars. Het beter inschatten van risico's voor individuen, stelt de verzekerende partij daarom in staat om de premie, zijnde een direct gevolg van het gelopen risico, ook scherper af te stemmen op individuen.

De gegevens die hiervoor benodigd zijn kunnen verzameld worden door gebruik van een app op smartphones, of een apparaatje dat in uw auto geplaatst wordt. Dit registreert dan bijvoorbeeld uw snelheid en plaats, waarmee bekeken kan worden of u te hard hebt gereden. De verzekeraar gebruikt dan de aanname dat mensen die te hard rijden meer risico nemen, en dus meer moeten betalen. Ook kunnen versnellingen geregistreerd worden: een noodstop zal bijvoorbeeld opgemerkt worden. De vraag is echter hoe de verzekeraar de data interpreteert. Het is namelijk te verwachten dat het zeer lastig is om zinnige uitspraken te doen over de relatie tussen geobserveerde data en het risico dat iemand neemt. De verbinding tussen bijvoorbeeld 'te hard rijden' en het genomen risico door een persoon is namelijk slechts gecorreleerd, en niet per se volledig. Denk aan mensen die veel rijden; zij rijden vaak harder uit gewenning, maar nemen niet per se meer risico.

Dit inschatten van risico is voor de verzekeraar wel mogelijk, aangezien zij niet geïnteresseerd zijn in het individu, maar in alle klanten. Gemiddeld kan verwacht worden dat de correlaties voldoende inzicht geven. Hierdoor is voor de verzekeraar wel degelijk winst te behalen. Een ander aspect dat een rol kan spelen is dat mensen bewuster gaan rijden wanneer zij het gevoel hebben dat de verzekeraar meekijkt. Dit bewustere rijgedrag kan zeker een positive invloed hebben op het risico.

Terug naar huis

Tags: 

Gerelateerde artikelen

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.