Hypotheekrente-aftrek en eigenwoningforfait

Onder hypotheekrente-aftrek verstaan we het opvoeren van de betaalde hypotheekrente als aftrekpost voor de belasting. Deze rente mag van het belastbaar inkomen afgetrokken worden, waarmee dit u een groot financieel voordeel oplevert. Tegenwoordig mag dit enkel nog voor geselecteerde hypotheken, meer hierover verder in dit artikel.

Voordeel hypotheekrente-aftrek

Uw voordeel hangt sterk af van uw inkomen, of om preciezer te zijn: in welke schaal uw inkomen valt. Omdat de hypotheekrente van het bruto inkomen afgetrokken mag worden, is het voordeel voor u gelijk aan de hypotheekrente vermenigvuldigd met het percentage inkomstenbelasting waarin uw inkomen valt (of in delen als u door aftrek van de hypotheekrente in een lagere schaal uitkomt). De tarieven voor inkomstenbelasting zijn (2014):

  • Belastbaar inkomen t/m 19.645 - 36,25%
  • Belastbaar inkomen vanaf 19.646 t/m 56.531 - 42%
  • Belastbaar inkomen vanaf 56.532 - 52%

Per 1 januari 2014 wordt het maximumpercentage waartegen u de hypotheekrente af kunt trekken beperkt. Dit wordt verlaagd van 52% tot 38% over een termijn van 28 jaar (dus 0.5% per jaar).

Eigenwoningforfait

De eigenwoningforfait is een fictief extra inkomen waarover belasting betaald moet worden. De reden hiervoor is dat wonen zonder het betalen van huur als een soort inkomen wordt gezien. De eigenwoningforfait is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw huis. Voor huizen met een WOZ-waarde tussen 75.000 en 1.040.000 geldt een eigenwoningforfait van 0,70% van de WOZ-waarde (2014). Voor woningen met een WOZ-waarde buiten deze waarden gelden afwijkende percentages. Het berekende bedrag moet weer opgeteld worden bij het belastbaar inkomen, waarmee het dus eigenlijk de hypotheekrente-aftrek tegenwerkt.

Correctie geen of kleine eigenwoningschuld

Nu kan het voorkomen dat de eigenwoningforfait de aftrekbare hypotheekrente overschrijdt, waardoor u extra moet betalen. Dit is het geval wanneer uw eigenwoningschuld klein is of volledig afgelost. Speciaal voor deze gevallen is er een correctie ten grote van het verschil tussen de eigenwoningschuld en de aftrekbare hypotheekrente. Deze correctie trekt u dan weer af van het belastbaar inkomen. Het wordt er allemaal niet makkelijker op.

Lees verder...

Tags: 

Gerelateerde artikelen

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.