Doel van Sparen en Beleggen

In de beschouwing van sparen en beleggen kijken we eerst naar het doel op zich. We kunnen algemeen stellen dat dit als volgt luidt:

"Sparen en beleggen doet men om het vermogen te vermeerderen.”

Dit lijkt een triviaal gegeven, maar het is belangrijk om hier even bij stil te staan. Dit omdat het ons in staat stelt om het sparen en beleggen onderling te vergelijken, met het oog op dit doel. Hiermee kunt u dus een keuze maken die optimaal is voor u.

Allereerst wordt aangeraden om het artikel over risico’s te lezen. Dit begrip blijkt weer essentieel voor een gedegen keuze. Daarnaast is het belangrijk om uw af te vragen of u het geld zou kunnen missen, of dat u er afhankelijk bent. In het eerste geval kunt u het zich permitteren om risicovoller om te gaan met uw vermogen, terwijl dit in het geval van afhankelijkheid eigenlijk uit den boze is.

De artikelenserie is als volgt opgebouwd: eerst worden de verschillende spaarvormen toegelicht, gevolgd door de beleggingsvormen. Afsluitend worden de risico’s aan beiden beschouwd.

Lees verder…

Tags: 

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.