Achtergrond van een verzekering

Iedereen weet eigenlijk wel wat een verzekering inhoudt, toch is het goed om hier nog even bij stil te staan. Het doel is tenslotte om de fundamentele achtergrond van het onderwerp te belichten. Verzekeren is in wezen niets anders dan het afdekken (lees: afkopen) van een risico.

Voor de meeste risico’s die u in het leven loopt kunt u een verzekering afsluiten. De vraag is natuurlijk of u dit altijd moet doen, dus wanneer dit vanuit financieel oogpunt verstandig is.

Reden om een verzekering af te sluiten

De reden dat u zich verzekert hoeft natuurlijk niet puur financieel te zijn. Verzekeren kan ook een veilig gevoel geven, misschien is dat u ook wat waard. Er is zeker wat voor te zeggen: een verzekering afsluiten voor uw gemoedsrust. Omdat op deze website de nadruk ligt op achtergrondinformatie en financiële overwegingen, zal er weinig aandacht geschonken worden aan niet-financiële redenen om u te verzekeren.

Een typisch verzekeringsgebouw, groot en duur.

De adviezen zijn geheel onafhankelijk, dus in geen opzicht gerelateerd aan een verzekeringsmaatschappij. Het doel is enkel om mensen een inleidend inzicht te geven in de werking van verzekeringen en u te assisteren in de afweging of u een risico af moet kopen of beter zelf kunt dragen, waardoor u geld kunt besparen.

Hoe werkt een verzekering?

Een verzekering, hoe werkt dat nou eigenlijk? Iedere verzekerde betaalt braaf zijn of haar premie, en als er schade is wordt er uitgekeerd. Dit is het fundamentele principe, maar iets meer opheldering kan geen kwaad.

In deze paragraaf wordt kort uitgelegd hoe een verzekering eigenlijk werkt. Hierin spelen de termen kans, gevolg en risico een centrale rol.

Risico als functie van oorzaak en gevolg

We gaan nu de translatie maken van de werkelijkheid naar een (eenvoudig) wiskundig model. We beschouwen een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een aanrijding met uw auto. Bij elke gebeurtenis hoort een waarschijnlijkheid.

Deze waarschijnlijkheid noemen we de kans. Deze wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1 of in procenten. Hierbij betekent een kans (of waarschijnlijkheid) van 0 dat de gebeurtenis zeker niet voorkomt, en een kans van 1 dat de gebeurtenis met zekerheid voorkomt. Als over een bepaalde periode gekeken wordt, kan de kans op het zich voordoen van een gebeurtenis in deze periode uitgedrukt worden als een kans per periode, bijvoorbeeld in procent per jaar.

Nu het duidelijk is wat we verstaan onder een gebeurtenis en de bijbehorende kans, kunnen we het belangrijkste begrip introduceren: risico. Risico zegt niet alleen iets over de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, maar combineert dat met de gevolgen. Risico is dus eigenlijk de kwantificering van de combinatie van de gevolgen van een gebeurtenis en de bijbehorende kans. De meest gebruikte definitie voor risico is kans vermenigvuldigd met het financiele gevolg (de schade):

Risico = kans x gevolg

Andere definities bestaan ook, waarbij bijvoorbeeld grotere gevolgen gezien worden als een groter risico (dit kan bewerkstelligd worden door het gevolg tot een macht groter dan 1 te verheffen). Voor een verzekeraar kan een groter gevolg namelijk als risicovoller gezien worden.


Hier ziet het er eenvoudig uit, maar het in de praktijk inschatten van kansen is een vak apart. Verzekeraars hebben het voordeel dat zij toegang hebben tot historische gegevens, hun statistieken. Deze kunnen erg bruikbaar zijn voor het inschatten van kansen en gevolgen, risico’s dus.

Hoe wordt de premie berekend?

De volgende vraag is natuurlijk hoe een verzekeraar een risico omzet in een premie. Dit is eigenlijk vrij eenvoudig te bereiken door gebruik te maken van de eerder genoemde kans per periode. Door deze te vermenigvuldigen met het gevolg, vindt men een risico per periode, met als eenheid euro per periode (bijvoorbeeld euro per maand, zoals bij veel verzekeringspremies).

Hoe worden verzekeringspremies berekend?

De verzekeraar moet er natuurlijk zijn kosten en winst nog bovenop tellen, net als zijn eigen risico (denk bijvoorbeeld aan verkeerd ingeschatte kansen). Ook moet er over de premie nog assurantiebelasting betaald worden. Hierdoor komt de te betalen premie al gauw een factor 2 hoger uit dan het daadwerkelijke risico.


Voorbeeldberekening verzekeringspremie

Hier een voorbeeld om het een en ander duidelijk te maken. Gekozen is voor het verzekeren van de gevolgen van een overstroming door het falen van een dijk of andere waterkering. De Nederlandse waterkeringen worden gebouwd voor een bepaalde faalkans. Bestaande waterkeringen worden hier ook met intervallen van ongeveer 5 jaar aan getoetst. Typische faalkansen hebben een ordegrootte van 1:4.000 tot 1:10.000 per jaar, ook te schrijven als 0,00025 per jaar en 0,0001 per jaar. We gaan hier even uit van de eerstgenoemde.

Voor het voorbeeld nemen we een huis met inboedel aan ter waarde van € 1.000.000,-. Tevens doen we de aanname dat het falen van de dijk leidt tot een schade ter grootte van de totale waarde van huis en inboedel. Nu kunnen we het risico per jaar (of per maand) bepalen:

Risico per jaar = kans per jaar x gevolg = 0,00025 x 1.000.000 = € 250 per jaar = € 20,83 per maand


Een verzekeraar doet hier natuurlijk nog een schepje bovenop. Daarnaast komt er nog assurantiebelasting bij á 21 %. De premie
zou dan bijvoorbeeld 40 euro per maand zijn.


Tags: 

Gerelateerde artikelen

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.